یاری کمیته فنی زیارتگاه ها به انجمن خیریه درمانی

پروردگارا بشود مانند کسانی که جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی پیش می برند از آن تو باشیم…  (هات ۳۰ بند ۹)  ارادتی محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است. شما یار دیار…

Continue Reading

یاریگران انجمن تیرماه ۱۴۰۰

بشود از کسانی باشیم که هستی را تازه می­سازند. بار دیگر انجمن خیریه درمانی زرتشتیان سپاسگزار تنی چند از همکیشان و یاران نیک اندیشی است که گام در راه یاری رسانی به بیماران با شرایط ویژه گذاشته اند. با تشکر و سپاس بیکران از : خانواده گرامی روانشاد مهندس کیخسرو…

Continue Reading

یاریگران انجمن

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان به اگاهی می رساند که تنی چند از همکیشان با دهش خود در یاری رسانی به بیماران با شرایط ویژه یار و یاور این انجمن بودند .با تشکر از گرامیان ؛-خانواده نوشیروانی با پیشکش ده میلیون ریال به نامگانه روانشاد همایون ماهیار شاهمردانی ،این انجمن را…

Continue Reading

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

در واپسین روزهای سرد زمستان ۹۸، ویروس ناشناخته و نوپدید کرونا دست اندرکاران حوزه سلامت را بر آن داشت تا درست ترین راه مقابله با این ویروس را تغییر سبک زندگی در ابعاد گوناگون توصیه کنند. این مهم ایجاب میکرد که انجمن خیریه درمانی زرتشتیان از همان روزهای نخست فعالیتهای…

Continue Reading

همازوری با انجمن

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران، یک انجمن خیریه است و همواره نیازمند یاری و کمک خیراندیشان گرامی در زمینه های مختلف است: فعالیت های پزشکی: کلیه پزشکان،‌ دنداپزشکان، پیراپزشکان و پرستاران همکیش می توانند با پر کردن فرم موجود در صفحه کادر درمان، هموند انجمن شوند و انجمن را در…

Continue Reading