گزارش دهش سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰

ای کاش هر روزمان نوروز باشد تا نو شویم. خودمان، اندیشه هایمان، عشقمان. به همه زیباییها و نیکی ها با درود انجمن خیریه و درمانی زرتشتیان تهران گزارش دهش سه ماهه اخر سال ۱۴۰۰ و خیراندیشانی که یاریشان کرده است را به آگاهی میرساند: خیراندیش گرامی بانو مهناز و اقای…

Continue Reading

یاری کمیته فنی زیارتگاه ها به انجمن خیریه درمانی

پروردگارا بشود مانند کسانی که جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی پیش می برند از آن تو باشیم…  (هات ۳۰ بند ۹)  ارادتی محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است. شما یار دیار…

Continue Reading