همازوری با انجمن

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران، یک انجمن خیریه است و همواره نیازمند یاری و کمک خیراندیشان گرامی در زمینه های مختلف است:

فعالیت های پزشکی:

کلیه پزشکان،‌ دنداپزشکان، پیراپزشکان و پرستاران همکیش می توانند با پر کردن فرم موجود در صفحه کادر درمان، هموند انجمن شوند و انجمن را در فعالیت هایش یاری رسان باشند.

کمک های نقدی:

کمک های نقدی خود به انجمن خیره درمانی زرتشتیان تهران را می توانید به شماره حساب زیر واریز کنید و عکس فیش واریزی را از طریق ایمیل یا واتس اپ برای انجمن واریز کنید:

شماره حساب بانک پارسیان

۴۷۰۰۰۳۵۲۱۹۲۶۰۹

کمک های داوطلبانه:

انجمن خیریه درمانی همواره از کمک های داوطلبانه و کارهای داوطلبانه استقبال می کند. چنانچه در فعالیت های انجمن آماده هرگونه همکاری هستید، لطفا با ما تماس بگیرید.

کمک های غیرنقدی:

انجمن در راستای فعالیت های خود نیازمند کالاهای بهداشتی است. در صورتی که امکان تهیه آنها را دارید، پیش از ارسال با ما تماس بگیرید.

همازوران انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران در کرونا

گزارش یاریگران انجمن تیرماه ۱۴۰۰