انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران، از کلیه پزشکان،‌ پیراپزشکان و پرستاران که می‌خواهند هموند انجمن باشد، دعوت به همکاری می‌کند. در صورت امکان لطفا این فرم را تکمیل کنید تا بانک اطلاعاتی انجمن تکمیل شود.